LOGOVYKOP

Škála srozumitelnosti řeči u předškolních dětí

Vítejte na stránkách výzkumu zaměřeného na hodnocení srozumitelnosti řeči u předškolních dětí pomocí Škály hodnotící srozumitelnost řeči v kontextu (ICS-Cz). Tato škála slouží k včasnému záchytu narušené komunikační schopnosti u dítěte. Škálu vyplňuje rodič dítěte. Na základě nízkého skóre lze doporučit další návštěvu dítěte u odborníka – klinického logopeda, a tak řešit obtíže s komunikací včas.

Dotazník je určen pro rodiče dětí ve věku od 3 do 6 let. Pro Vaši účast ve výzkumu prosím vyplňte následující dotazník. Dotazník obsahuje otázky týkající se řeči Vašeho dítěte a toho, jak Vy hodnotíte její srozumitelnost. Dále je zde zařazeno několik otázek týkajících se informací o Vás a Vašem dítěti (věk, užívaný jazyk atd.). Tyto otázky nám slouží ke správnému vyhodnocení získaných dat.

Dotazník je anonymní a zabere Vám cca 10 minut času.

Vstupem do výzkumu potvrzuji, že:
Souhlasím se svou účastí ve výše popsaném projektu, se zpracováním, využitím a prezentací nasbíraných dat ve znění informovaného souhlasu.

Zadejte prosím kód složený z vašich iniciálů (první písmeno vašeho jména a první písmeno vašeho příjmení) a posledních 4 čísel vašeho rodného čísla (slouží k ověření toho, že každý účastník vyplní úkol pouze 1x - pokud máte více dětí, můžete dotazník vyplnit za každé dítě zvlášť):

© 2021