LOGOVYKOP

Porozumění větám u osob s roztroušenou sklerózou

Níže si můžete stáhnout stručný a přehledný výstup z projektu v PDF nebo PNG variantě.

Výzkum byl realizován v rámci specifického výzkumného projektu IGA_PdF_2021_030. Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska. Hlavní řešitel: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Výstupy z projektu v PDF variantě

Výstupy z projektu v PNG variantě

© 2021