LOGOVYKOP

Vliv vlastností slov na lexikální rozhodování u osob s dyslexií a bez dyslexie

Na následující stránce máte možnost pomocí krátké aktivity přispět rozvoji poznání toho, jak čteme. Cílem výzkumu je ověřit vliv vybraných vlastností českých slov na proces rozpoznávání slov u dospělých osob s dyslexií a bez dyslexie.

Účast ve výzkumu obnáší zodpovězení úvodních otázek sloužících ke správnému zařazení účastníků při analýze dat, dále úkol lexikálního rozhodování a několik závěrečných otázek sledujících podmínky, při kterých jste úkol vyplňovali.

Co je to lexikální rozhodování?
Lexikální rozhodování nebo detekce slov je úkol sloužící mimo jiné ke zjišťování vlivu vlastností slov na to, zda a jak rychle je účastník pozná od slov, která v jazyce neexistují. Úkolem účastníka je sledovat okno prohlížeče, které se otevře po zahájení úkolu. Na obrazovce se postupně objevuje vždy jedno slovo nebo nesmyslné slovo (pseudoslovo) a účastník se snaží co nejrychleji a nejpřesněji určit, zda to, co vidí na obrazovce, je existující české slovo nebo nikoli. Své odpovědi zaznamenává účastník stisknutím dané klávesy na klávesnici. Celý úkol trvá cca 20 minut.

Pro správné vyhodnocování dat je možné úkol vyplňovat pouze na stolním počítači nebo notebooku s klávesnicí (ne na dotykových zařízeních s dotykovou klávesnicí). Je důležité mít při vyplňování co možná největší klid, tedy neposlouchat hudbu, nemluvit s druhými lidmi, nesledovat jiné obrazovky a soustředit se pouze na úkol.

Pokud se chcete výzkumu zúčastnit, přečtěte si a potvrďte souhlas se zařazením do výzkumu a klikněte na tlačítko "Vstoupit do výzkumu".

Vstupem do výzkumu potvrzuji, že:
Souhlasím se svou účastí ve výše popsaném projektu, se zpracováním, využitím a prezentací nasbíraných dat ve znění informovaného souhlasu.

Zadejte prosím svůj e-mail (slouží k ověření toho, že každý účastník vyplní úkol pouze 1x, adresa není dále spojována s daty):

© 2021