LOGOVYKOP

Ke stažení

Výstupy z realizovaných projektů

Test porozumění větám

Níže si můžete stáhnout záznamové archy k Testu porozumění větám (TPVcz) v PDF variantě nebo ve variantě EXCEL tabulky.

Barevné provedení PDF varianty slouží k lepší orientaci při vyhodnocování dat, tento soubor je určen k vytištění. Zvlášť je k dispozici záznamový arch k lexikální části, záznamový arch k testovaným větám a VYPLNĚNÝ záznamový arch k testovaným větám sloužící jako příklad.

Tabulka vytvořená v Microsoft Excel obsahuje vzorec pro automatický výpočet dat, a to pro lexikální část i samotné testované věty. Do příslušných bílých políček stačí zadat hodnoty 0, 1 nebo 2 body dle odpovědi pacienta. U testovaných vět stačí vyplňovat pouze lingvistický faktor jednoduchá věta nebo souvětí, ostatní lingvistické faktory budou vyplněny automaticky. Dále EXCEL vytvoří grafy k přehlednému posouzení porozumění jednotlivým syntaktickým konstrukcím a lingvistickým faktorům.

Podnětové obrázky a návod, jak s testem pracovat, jsou dostupné v publikaci Test porozumění větám: Metodická příručka (Nohová et al., 2022).

Test porozumění větám - Záznamový arch k lexikální části (PDF varianta)

Test porozumění větám - Záznamový arch k testovaným větám (PDF barevná varianta)

Test porozumění větám - Záznamový arch k testovaným větám: vyplněná ukázka (PDF barevná varianta)

Test porozumění větám - Záznamové archy se vzorcem pro automatický výpočet dat (varianta EXCEL)

© 2021